Gesprekscirkels ‘Leven na een Bijna-Dood Ervaring
Categorie Volwassenen
Prijzen
  • Toegang € 3,50
Terug

Gesprekscirkels ‘Leven na een Bijna-Dood Ervaring

In een gesprekscirkel worden ervaringen gedeeld in een kleine groep deelnemers. De cirkel staat symbool voor gelijkgestemdheid en eenheid.

Tijdens de gesprekscirkels ‘Leven na een Bijna-Dood Ervaring’ geven we mensen die een BDE hebben beleefd en hun naasten een platform om ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze gesprekscirkels.

De gesprekcirkels worden begeleid door Anke Merkx-Kokshoorn. Er kunnen verschillende thema’s aan bod komen, zoals de gevolgen van de BDE en het oppakken van het leven na de BDE.

Tijdens een Bijna-Dood Ervaring beleef je een ervaring buiten je lichaam. Je hebt een beleven en een bewustzijn dat moeilijk te verwoorden is. Woorden als liefde, licht, verbondenheid, het grotere geheel, onbegrensdheid. Na het doormaken van een Bijna-Dood Ervaring staat je leven op zijn kop. Je kunt naast het ervaren van positieve gevolgen, zoals een toegenomen gevoel van zingeving en verminderde angst voor de dood, ook een moeizaam verwerkingsproces doormaken. Het verwerkingsproces is meestal een proces van vele jaren. Dit proces kan worden bemoeilijkt als de eigen privéomgeving en/of de zorgomgeving negatief reageert op de vaak moeizaam onder woorden te brengen ervaringen.

Anke Merkx-Kokshoorn (1986) is Psychodynamisch Therapeut. Ze begeleidt cliënten die vastlopen in hun leven en zet daarbij verschillende begeleidingsvormen in, zoals regressietherapie, lichaamsgerichte therapie en rouwverwerking. Vanwege haar eigen Bijna-Dood Ervaring begeleidt zij in het bijzonder cliënten die vastlopen na een periode van ziek zijn, een coma of na het doormaken van een Bijna-Dood Ervaring.

Helaas zijn er geen datums meer beschikbaar.